Uncategorized
Asbestsanering i Stockholm
September 2, 2022
0

En asbestsanering i Stockholm behövs när man har upptäckt asbest i en byggnad. Att ta bort asbest på rätt sätt är viktigt då dammet från asbest kan bidra till lungcancer. Därför är det viktigt att anlita ett företag som har rätt kompetens och licenser för att kunna utföra en asbestsanering.

Boka asbestsanering i Stockholm

Att ta bort asbest på rätt sätt är jätteviktigt då det kräver rätt hantering för att inte bli farligt för hälsan. Företag som arbetar med asbest vidtar mycket speciella skyddsåtgärder för att hantera asbest på ett så korrekt sätt som möjligt.

För dig som privatperson gäller det att vara försiktig när du planerar att renovera då det oftast är rivning av gammalt byggmaterial som bidrar till exponering av asbest. Sätt inte igång att riva alls utan att kontakta en produktiv asbestsanering Stockholm först. Då säkerställer du att rivningen inte orsaker allvarliga hälsoproblem för dig och dina nära och kära.

Asbest var vanligt förr

Under stora delar av 1900-talet var asbest ett vanligt byggmaterial och ansågs vara väldigt bra tack vare dess egenskaper. Men senare upptäcktes att asbest var mycket hälsofarlig att arbeta med och förbjöds som byggmaterial. Dammet från asbest tar sig nämligen ner i lungorna där det inte har någonstans att ta vägen. Med tiden kan dammet orsaka problem med lungorna som lungcancer.

På grund av att asbest var ett vanligt byggmaterial förr är det nu för tiden vanligt att komma i kontakt med den när man river gamla byggkonstruktioner. Det är inte ovanligt att finna asbest i kök och badrum, då främst i själva murbruket till kakelplattorna. När man river ner kakelplattorna finns alltså risk att asbestdamm frigörs och att man får ner det i lungorna. Eftersom dammet är mycket fint så syns det inte och är därför svårt att upptäcka. Det kan dessutom finnas kvar länge i luften och orsaka långtgående exponering.